loader-logo
Det grønne vaktmesteralternativet

Oslo & Viken Eiendomsdrift
Bred kompetanse og mange års erfaring

Ta kontakt i dag

Om Oslo & Viken Eiendomsdrift

Oslo & Viken Eiendomsdrift AS er et nyetablert selskap, med bred kompetanse og mange års erfaring! Vi er to gode venner som starter opp med intensjon om å endre hele vaktmesterbransjen ved å gå fra å benytte tunge, dieseldrevne maskiner til å i all hovedsak benytte fossilfrie alternativer.

Vår styrke ligger i at vi har mange års erfaring både som håndverkere, vaktmestere og maskinførere. I tillegg til dette har vi et bredt nettverk av gode samarbeidspartnere med høy kompetanse innen sine fagområder, noe som innebærer at vi kan fungere som totalleverandør innen renovering.

I Oslo & Viken Eiendomsdrift AS har vi har tatt med oss det beste fra våre tidligere arbeidsplasser og samtidig lagt til noe helt nytt i denne bransjen – vi er det grønne alternativet.

Vi kjører el-biler og bruker el-utstyr så langt det lar seg gjøre. Foreløpig er det ikke mulig å drive utelukkende fossilfritt, da en del av oppgavene trenger mer motorkraft enn en elektrisk motor foreløpig kan tilby. Vi ønsker, i sammen med våre kunder, å bidra til et renere bymiljø for oss selv og våre etterkommere.

I løpet av 2021 vil det komme flere alternativer på markedet, slik at vi kan utføre flere tunge tjenester fossilfritt for våre kunder.

Ta kontakt i dag for hyggelig samtale og gratis befaring.